لیزرتراپی پرتوان می تواند به درمان بسیاری از مشکلات و اختلالات و بیماری ها کمک کند ؛ درمان با لیزر پرتوان، یک روش جدید برای  درمان طیف گسترده ای از آسیبها می باشد بخصوص هنگامی که در کنار سایر درمانهای فیزیوتراپی مانند استفاده از جریانهای الکتریکی، تکارتراپی، تکنیکهای دستی فیزیوتراپی و ورزشهای اختصاصی هر ناحیه که توسط جناب آقای دکتر محسنی فر تجویز میشود، انجام شود.

 10 Use of high power laser

استفاده از لیزر پرتوان با قدرت بالا یک روش بدون درد، ایمن و نسبتا عاری از عوارض جانبی می باشد.

مشکلات و آسیبهایی که لیزر پرتوان اروپایی موجود در فیزیوتراپی فوق تخصصی دکتر محسنی فر میتواند در درمان آنها موثر باشد، شامل:

 • کاهشالتهاب و درد
 • کاهش سفتی مفاصل
 • درمان خارپاشنه
 • بهبود و رفع التهاب فاشایی کف پا
 • درمان آرنج تنیس بازان و آرنج گلف بازان
 • درمان التهاب، پارگی یا کشیدگی تاندون های شانه
 • درمان التهاب بافت اطراف مفاصل
 • درمان التهاب، پارگی یا کشیدگی تاندون های دست
 • درمان مشکلات مفصل فکی
 • درمان بیرون زدگی یا پارگی دیسک کمر و گردن
 • درمان التهاب تاندونها
 • بهبود شکستگی ها
 • کاهش درد و علائم سائیدگی کشکک
 • درمان التهاب ،پارگی یاکشیدگی عضلات
 • درمان تنگ شدگی کانال مچ دست (سندرم تونل کارپ (CTS))
 • درمان پارگی رباط
 • درمان مشکلات سیاتیک
 • درمان درد های گردن وپشت
 • درمان کمر دردها
 • درمان پیچ خوردگی مفصل
 • درمان التهاب عصب و آسیب عصب
 • درمان آسیبهای ورزشی
 • ترمیم پس از جراحی و…

 11 Body tissues

وقتی بافت های بدن در مقابل تابش نور لیزر پرتوان قرار می گیرند تولید آنزیم خاصی در بدن  افزایش می یابد که سبب کاهش درد ، کاهش التهاب ، کاهش بافت اسکار، افزایش متابولیسم سلولی ، تغییر شکل غشاء و افزایش نفوذ پذیری آن، بهبود عملکرد اعصاب، بهبود فعالیت عروقی ، افزایش سرعت رشد و ترمیم بافت، افزایش سرعت ترمیم زخم و… میشود .فیزیوتراپی فوق تخصصی دکتر محسنی فر با بهره گیری از پیشرفته ترین و مؤثرترین تجهیزات فیزیوتراپی دنیا دارای یکی از قویترین لیزرهای پرتوان اروپایی و کاملترین فرکانس درمانی و طول موج میباشد که همین امر سبب کسب نتیجه درمانی بهتر و ماندگارتر میشود.

 لیزرتراپی پرتوان در مواردی مثل بارداری ، وجود تومور و یا افرادی که داروهای حساس کننده پوست به نور استفاده می کنند توصیه نمی شود . در حین استفادهاز لیزر پرتوان از هیچ ماده ای به عنوان ماده واسط نباید استفاده شود. در هنگام استفاده از لیزر پرتوان باید از عینک محافظ چشم استفاده شود.