تمرین درمانی:

یکی از مهمترین مراحل درمان فیزیوتراپی، انجام تمرینات تخصصی برای هر آسیب می باشد. تمرین درمانی تخصصی علائه بر اینکه به تسریع بهبود آسیب کمک میکند، میتواند اثرات درمان را ماندگارتر کرده و از بروز مجدد علایم جلوگیری کند. تمرین درمانی تخصصی فیزیوتراپی شامل طیف وسیعی از تمرینات عمومی و تمرینات اختصاصی میباشد.

در فیزیوتراپی تخصصی دکتر محسنی فر، با توجه به نوع و شدت آسیب و روند بهبودی، برای هر بیمار به صورت منحصر به فرد، تمرینات تخصصی توسط جناب آقای دکتر محسنی فر طراحی شده و آموزش داده میشود. برخی از این تمرینات با استفاده از تجهیزات پیشرفته ورزشی که در کلینیک فوق تخصصی دکتر محسنی فر موجود میباشد انجام میشود و برخی به منظور انجام در منزل، آموزش داده میشوند. لازم به ذکر است که تمرینات منزل به گونه ای طراحی میشوند که نیاز به هیچ وسیله ورزشی نداشته باشند.

38

39

40

41

42