به کاربرد درمانی جریانهای الکتریکی برای بهبود آسیب، الکتروتراپی میگویند که شامل تحریک الکتریکی، اولتراسوند، استفاده از گرما و سرما، دیاترمی، میدانها و پرتوهای الکترومغناطیس و لیزر میشود.

به طور کلی هدف از انجام الکتروتراپی، بهبود روند التیام، کاهش التهابات، تغییرات عروقی، کاهش و از بین بردن درد، افزایش تکثیر سلولی برای تسریع ترمیم، شکل دهی مجدد به بافت و … است.

6 Use of electrotherapy

موارد استفاده از الکتروتراپی:

 • کاهش درد و التهاب به دنبال کشیدگی یا پارگی لیگامان و عضلات، مشکلات دیسک کمر و گردن، ضرب دیدگی و…
 • تحریک عضلانی و تقویت عضلات پس از کشیدگی و پارگی های عضلانی، پیچ خوردگیها و جراحی ها
 • تحریک اعصاب محیطی به منظور بهبود فعالیت عصب و بهبود هدایت عصبی، مانند فلج بلز، بی حسی های ناشی از مشکلات کمر و گردن، احساس بی حسی و کرختی در انگشتان دست، سکته مغزی و ….
 • کاهش تورم به دنبال پیچ خوردگی و ضرب دیدگی
 • کاهش و از بین بردن رسوب کلسیم در تاندونها و همچنین خار پاشنه
 • کاهش علایم آرتروز مفاصل زانو، آرتروز شانه و…
 • درمان آسیبهای غضروف مفصلی
 • درمان آرنج تنیس بازان/ گلف بازان
 • درمان تاندونیتهای شانه و ترمیم تاندون ها
 • درمان تنگ شدگی کانال نخاعی، کانال مچ دست و…
 • درمان اختلالات دیسک کمر و گردن و ترمیم دیسک مهره ای
 • فلج بلز (Bell’s Palsy)
 • ترمیم شکستگی
 • بهبود و افزایش دامنه حرکتی مفاصل
 • کاهش اسپاسم و گرفتگی عضلانی
 • و تقریبا ترمیم تمام بافتهای بدن

7 Analgesic currents

انواع جریانهای ضد درد و ضد التهاب

شامل Burst TENS،Conventional TENS ، Low TENS، Brief Intens، Interference Current و.. میشود که  برای کاهش درد و التهاب، کاهش تورم، افزایش سرعت ترمیم زخم و بافت آسیب دیده، بهبود سوختگی، درمان ضرب دیدگی، پس از جراحی ها و … استفاده میشود. این جریانها با توجه به نوع آسیب و تشخیص جناب آقای دکتر محسنی فر در بازه های زمانی متفاوت و تعداد جلسات متغیر میتواند استفاده شود.

از دیگر جریانهای الکتریکی مورد استفاده در فیزیوتراپی، Russian Current، FES هستند که به منظور بازآموزی و کنترل عضلات آسیب دیده، تقویت عضله ضعیف شده و افزایش استقامت عضلانی استفاده میشوند که اثر خود را از طریق تحریک اعصاب حرکتی اعمال میکند. از این جریانها و تحریکات الکتریکی به منظور توانبخشی اندام فوقانی بعد از سکته مغزی، کمک به راه رفتن کودکان مبتلا به فلج مغزی، بهبود عملکرد افراد و … نیز استفاده میشود. استفاده از این جریانها در کنار تمرین درمانی و ورزشهای تخصصی و متناسب با هر آسیب که توسط جناب آقای دکتر محسنی فر به طور ویژه و اختصاصی برای هر فرد طراحی میشود، روند بهبودی را سرعت بیشتری میبخشد.

8 Electric currents

جریانهای الکتریکی کاربردهای مهم دیگری نیز در فیزیوتراپی دارند که یکی از آنها استفاده از جریان گالوانیک به منظور انتقال عبور یونهای درمانی به داخل بدن است. به عمل انتقال یونهای خاص به داخل بدن برای اهداف درمانی، یونتوفورز میگویند.

برخی از این یونهای خاص شامل موارد ذیل است:

 • یون استات (به منظور از بین بردن رسوبات کلسیم در تاندون ها، به ویژه تاندنهای شانه و همچنین درمان خار پاشنه)
 • هیالورونیداز (به منظور کاهش تورم)
 • منیزیم (به منظور گشادی عروق و ریلکسیشن عضلات)
 • سالیسیلات (به منظور کاهش التهاب)
 • و….