02

فیزیوتراپی تخصصی دکتر محسنی فر با پیشرفته ترین و مدرنترین تجهیزات فیزیوتراپی و تمرین درمانی، بهترین و مؤثرین درمان را در کوتاهترین زمان ممکن برای تمام آسیبها انجام میدهد. در فیزیوتراپی تخصصی دکتر محسنی فر، معاینه تخصصی شامل ارزیابی، بررسی نوع آسیب و انجام تستهای تخصصی توسط جناب آقای دکتر محسنی فر انجام شده و پس از ارائه توضیحات تکمیلی و لازم در خصوص آسیب، درمانهای فیزیوتراپی مؤثر برای آن توصیه میگردد.  در پایان با توجه به معاینه انجام شده و مشکل موجود بهترین و سریعترین برنامه درمانی برای هر فرد تعیین میگردد.

03

درمانهای تخصصی فیزیوتراپی شامل تکنیکهای تخصصی دستی یا منوال تراپی، انجام سوزن خشک، منیپولیشن و آموزش تمرینات تخصصی متناسب با هر آسیب، توسط جناب آقای دکتر محسنی فر صورت میگیرد.

04

مجهز بودن فیزیوتراپی فوق تخصصی دکتر محسنی فر به مدرنترین و مؤثرترین تجهیزات روز دنیا از قبیل لیزر پرتوان اروپایی، دستگاه تِکارتراپی اروپایی و همچنین وجود فضای مجزای تمرین درمانی با پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاهها، سبب شده تا فیزیوتراپی فوق تخصصی دکتر محسنی فر یکی از مجهزترین و تخصصی ترین فیزیوتراپی های واقع در خیابان پاسداران شناخته شود. در فیزیوتراپی فوق تخصصی دکتر محسنی فر تمامی آسیبها از قبیل آسیبهای ارتوپدی، مشکلات ناشی از روماتیسم، آسیبهای ناشی از سکته مغزی و آسیبهای عصب، آسیبهای ورزشی، مشکلات سالمندی مانند اختلال تعادل و ضعف حرکتی و… به صورت تخصصی و آسیبهای ستون فقرات از قبیل اسکولیوزیس، انحرافهای ستون فقرات و... به صورت فوق تخصصی و با برنامه مجزا برای هر فرد انجام میشود.